ที่พักแก่งกระจาน บ้านธารทิพย์ ติดแม่น้ำเพชรบุรี
 
 
 
 
 
เเพคเกจทัวร์ ที่พัก อาหาร กรุ๊ปทัวร์ แก่งกระจาน
facebook บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน เพชรบุรี

เเพคเกจทัวร์ บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน

ชมทะเลหมอกเขาพะเนินทุ่ง ดูนก ดูสัตว์ ขี่ ATV แก่งกระจาน

ล่องเรือ เล่นน้ำ ปั่นจักรยาน แก่งกระจาน

 
เเพคเกจที่ 1 (อาหาร 1 มื้อ มาเช้าเย็นกลับ ) จำนวน 10 ท่านขึ้นไป และราคาท่านละ  450 บาท/ท่าน
   
วันที่ 1                    
09.00 น. เดินทางเข้าถึงที่บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน   
10.00 น.  เตรียมตัวนั่งเรือยนต์ชมรอบเขื่อนแก่งกระจาน
10.30 น. นั่งเรือไปไหว้พระที่เกาะโสม               
12.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารกลางวัน                
13.30 น. เตรียมตัว เเละล่องเรือยางตามสายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ                
15.00 น.  เล่นน้ำและสไลเดอร์ ตามอัธยาศัย
17.00  น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
 
 
 
 
 
เเพคเกจที่ 2 ( 2 วัน 1 คืน อาหาร 3 มื้อ ) จำนวน 10 ท่านขึ้นไป และราคาท่านละ 900 บาท/ท่าน
   
เเพคเกจทัวร์ แก่งกระจาน
วันที่ 1
12.00 น. เดินทางเข้าถึงที่บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน              
12.30 น. ลูกค้ารับประทานอาหารกลางวัน                 
13.30 น. เตรียมตัว เเละล่องเรือยางตามสายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ                
18.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
( ฟรี คาราโอเกะสำหรับลูกค้าตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ) 
วันที่ 2
08.30 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเช้า
09.30 น. เล่นน้ำและสไลเดอร์ ตามอัธยาศัย
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
   
 
   
   
เเพคเกจที่ 3 ( 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ ) จำนวน 10 ท่านขึ้นไป และราคาท่านละ 1,050 บาท/ท่าน
   
วันที่ 1   
12.00 น. เดินทางเข้าถึงที่บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน               
12.30 น. ลูกค้ารับประทานอาหารกลางวัน                 
13.30 น. เตรียมตัว เเละล่องเรือยางตามสายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ  
15.00 น.  เล่นน้ำและสไลเดอร์ที่บ้านพัก
18.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
( ฟรี คาราโอเกะสำหรับลูกค้าตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ) 
วันที่ 2
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า           
09.30 น. เตรียมตัวนั่งเรือยนต์ชมรอบเขื่อนแก่งกระจาน
10.00  น. นั่งเรือไปไหว้พระที่เกาะโสม 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน             
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ      
      
 
   
   
   
 
   
   
เเพคเกจที่ 4 (2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ) จำนวน 10 ท่านขึ้นไป และราคาท่านละ 1,250 บาท/ท่าน
   
วันที่ 1  
12.00 น. เดินทางเข้าถึงที่บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน               
12.30 น. ลูกค้ารับประทานอาหารกลางวัน                 
13.30 น. เตรียมตัว เเละล่องเรือยางตามสายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ   
15.00 น.  เล่นน้ำและสไลเดอร์ที่บ้านพัก
18.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
( ฟรี คาราโอเกะสำหรับลูกค้าตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ) 
 
วันที่ 2  

05.00 น. เตรียมตัวขึ้นพะเนินทุ่ง  ชมความสวยงามของทะเลหมอก
(**ในช่วง เดือนส.ค.-ต.ค. เขาพะเนินทุ่งปิดเป็นประจำทุกปี ลูกค้าสามารถเปลี่ยนโปรแกรมเป็นเที่ยว

โครงการบ้านดิน และต่อด้วยไหว้พระเจ้าแม่กวนอิมพันมือได้ค่ะ)

09.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเช้าบนเขาพะเนินทุ่ง
11.30 น. ลงจากเขาพะเนินทุ่ง และรับประทานอาหารกลางวัน             
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ       
 
   
   
   
 
   
   
เเพคเกจที่ 5 ( 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ) จำนวน 10 ท่านขึ้นไป และราคาท่านละ 1,400 บาท/ท่าน
   
วันที่ 1      
12.00 น. เดินทางเข้าถึงที่บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน
12.30 น. ลูกค้ารับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เตรียมตัว เเละล่องเรือยางตามสายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ 
14.30 น.  กิจกรรมขับรถ ATV ที่สนาม    
15.30  น.  เล่นน้ำและสไลเดอร์ที่บ้านพัก
18.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
( ฟรี คาราโอเกะสำหรับลูกค้าตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ) 
 
วันที่ 2  

05.00 น. เตรียมตัวขึ้นพะเนินทุ่ง   ชมความสวยงามของทะเลหมอก              
(**ในช่วง เดือนส.ค.-ต.ค. เขาพะเนินทุ่งปิด ลูกค้าสามารถเปลี่ยนโปรแกรมเป็นเที่ยว

โครงการบ้านดิน และต่อด้วยไหว้พระเจ้าแม่กวนอิมพันมือได้ค่ะ)

09.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเช้าบนเขาพะเนินทุ่ง
11.30 น. ลงจากเขาพะเนินทุ่ง และรับประทานอาหารกลางวัน             
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
   
   
   
 
   
   
เเพคเกจที่ 6 (2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ) จำนวน 10 ท่านขึ้นไป และราคาท่านละ 1,450 บาท/ท่าน
   
วันที่ 1   
12.00 น. เดินทางเข้าถึงที่บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน               
12.30 น. ลูกค้ารับประทานอาหารกลางวัน                 
13.30 น. เตรียมตัว เเละล่องเรือยางตามสายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ  
15.00  น.  เล่นน้ำและสไลเดอร์ที่บ้านพัก
18.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
( ฟรี คาราโอเกะสำหรับลูกค้าตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ) 
วันที่ 2
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า           
09.00 น. ลูกค้าเดินทางไปทำกิจกรรมขับรถ ATV
09.30 น.  ลูกค้าลงสนามประลองฝีมือด้วยกิจกรรมเพ้นบอล
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน             
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
   
   
   
 
   
เเพคเกจที่ 7 ( 2 วัน 1 คืนอาหาร 4 มื้อ ) จำนวน 30 ท่านขึ้นไป ราคา 1,250 บาท/ ท่าน
   
เเพคเกจ สัมมนา แก่งกระจาน
วันที่ 1   
12.00 น. เดินทางเข้าถึงที่บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน               
12.30 น. ลูกค้ารับประทานอาหารกลางวัน                 
13.30 น. กิจกรรมละลายพฤฒิกรรม
14.30 น. Rally เรือยางตามสายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ  
17.00  น.  เล่นน้ำและสไลเดอร์ที่บ้านพัก
18.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
( ฟรี คาราโอเกะสำหรับลูกค้าตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ) 
วันที่ 2
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า           
09.30 น. ลูกค้าดินทางไปขับรถ ATV ที่สนาม              
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน             
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
 
 
 
 
เเพคเกจที่ 8 ( 3 วัน 2 คืนอาหาร 6 มื้อ ) จำนวน 10 ท่านขึ้นไป ราคา 2,100 บาท/ ท่าน
   
เเพคเกจ สัมมนา แก่งกระจาน
วันที่ 1      
12.00 น. เดินทางเข้าถึงที่บ้านธารทิพย์ แก่งกระจาน
12.30 น. ลูกค้ารับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เตรียมตัว เเละล่องเรือยางตามสายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ
14.30 น. ลูกค้าดินทางไปขับรถ ATV ที่สนาม              
16.00  น.  เล่นน้ำและสไลเดอร์ที่บ้านพัก
18.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 2  
05.00 น. เตรียมตัวขึ้นพะเนินทุ่ง เพื่อชมความสวยงามของทะเลหมอก 

(**ในช่วง เดือนส.ค.-ต.ค. เขาพะเนินทุ่งปิด ลูกค้าสามารถเปลี่ยนโปรแกรมเป็นเที่ยวโครงการบ้านดิน และต่อด้วยไหว้พระเจ้าแม่กวนอิมพันมือได้ค่ะ)

09.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเช้าบนเขาพะเนินทุ่ง
12.00 น. ลงจากเขาพะเนินทุ่ง รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. เตรียมตัวนั่งเรือยนต์ชมรอบเขื่อนแก่งกระจาน
15.00 น.  นั่งเรือไปไหว้พระที่เกาะโสม               
18.00 น. ลูกค้ารับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
( ฟรี คาราโอเกะสำหรับลูกค้าตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ) 
วันที่ 3
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า                        
12.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ      
 
 
   
   
   
   

รายการอาหาร 3 มื้อ

รายละเอียดรายการอาหาร  ดังนี้
วันที่  1
อาหารเที่ยง ( อาหารเซท 6 อย่าง )

-แกงเขียวหวานไก่
-ทอดมันปลา
-ผักกูดผัดน้ำมันหอย
-ยำรวมมิตร
-ไข่เจียวหมูสับ
-หมูป่าผัดเผ็ด
-ข้าว
-ผลไม้ตามฤดูกาล 

อาหารเย็น ( อาหารเซท 6 อย่าง )             
-แกงส้มผักกูด
-ต้มจืดกระดูกหมูเห็ดหอม
-ผัดผักรวมมิตร
-ปลาแรดทอดกระเทียม
-ยำ  3  กรอบ
-ชุดผักน้ำพริก
-ข้าว
-ผลไม้ตามฤดูกาล

วันที่ 2
อาหารเช้า ( บุฟเฟ่ต์ )
-ข้าวต้มหมู
-ข้าวผัดไก่
-กาแฟ – โอวัลติน
-ขนมปังแคล็กเกอร์ , นมข้น

 

รายการอาหาร 4  มื้อ 
รายละเอียดรายการอาหาร  ดังนี้

วันที่  1
อาหารเที่ยง ( อาหารเซท 6 อย่าง )

-แกงเขียวหวานไก่
-ทอดมันปลา
-ผักกูดผัดน้ำมันหอย
-ยำรวมมิตร
-ไข่เจียวหมูสับ
-หมูป่าผัดเผ็ด
-ข้าว
-ผลไม้ตามฤดูกาล 
- น้ำเปล่า 1 ขวด , น้ำอัดลม 1 ขวด

อาหารเย็น ( อาหารเซท 6 อย่าง )             
-แกงส้มผักกูด
-ต้มจืดกระดูกหมูเห็ดหอม
-ผัดผักรวมมิตร
-ปลาแรดทอดกระเทียม
-ยำ  3  กรอบ
-ชุดผักน้ำพริก
-ข้าว
-ผลไม้ตามฤดูกาล

วันที่ 2
อาหารเช้า ( บุฟเฟ่ต์ )
-ข้าวต้มหมู
-ข้าวผัดไก่
-กาแฟ – โอวัลติน
-ขนมปังแคล็กเกอร์ , นมข้น
- น้ำเปล่า 1 ขวด , น้ำอัดลม 1 ขวด

อาหารเที่ยง

-ก๋วยเตี๋ยว ผัดไทย
-ขนมหวาน

** อาหารเซ็ตละ 7-8 ท่าน **

 


   
   
 
 

 

 


 Copyright © 2011-2012 Baan Than Thip All Rights Reserved.